ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ

Το Ίδρυμα Αντώνιος Ε. Κομνηνός ιδρύθηκε το 2015 από τον εφοπλιστή Αντώνη Κομνηνό, έχοντας ως στόχο τη στήριξη και λήψη πρωτοβουλιών στους τομείς της Υγείας, της Εκπαίδευσης και του Πολιτισμού και έχοντας ενισχύσει, έκτοτε, περισσότερες από 500 δράσεις.
Η συλλογή Φιλλελληνικών έργων τέχνης του Ιδρύματος προσφέρεται ως μία εξαιρετική πηγή γνώσης και εκπαιδευτικό εργαλείο που μπορεί να αξιοποιηθεί ποικιλοτρόπως, ένω το Πρόγραμμα Πολιτιστικών Δράσεων στοχεύει στη διεύρυνση του ιστορικού πλαισίου της συλλογής για τη δημιουργία πεδίου προβολης νέων καλλιτεχνών και τη φιλοξενία γόνιμου διαλόγου σε διαχρονικά ζητήματα.

Είμαστε μία χώρα που σε επίπεδο πολιτισμού έχει προσφέρει πολλά. Με τα νέα παιδιά σήμερα πιστεύω ότι έχει να πει ακόμα περισσότερα.

Όταν αυτή η κληρονομιά μεταφραστεί σε σωστή παιδεία και ενθάρρυνση της αλληλεπίδρασης από μικρή ηλικία με όλες τις εκφάνσεις του πολιτισμού, τότε μπορούμε να μιλάμε για πραγματική πρόοδο σε όλα τα επίπεδα.’